Kako do nas?

Style Beauty Center
Vijenac Gorana Zobundžije 5, Osijek

  • Iz Strossmayerove ulice ulazi se u Dubrovačku ulicu i nakon cca. 300m skreće se desno u Vij.G.Zobundžije
  • Iz Strossmayerove ulice ulazi se u Rokovu ulicu  i nakon cca. 300m skreće se lijevo u Vij.G.Zobundžije
  • Iz Gundulićeve ulice ulazi se u Rokovu ulicu  i nakon cca. 600m skreće se desno u Vij.G.Zobundžije

[ Link na mapu ]